Timeline


and

Feb 21, 2012:

4:31 PM Changeset [1245] by raido
Remove some commented lines
3:09 PM Changeset [1244] by raido
Learning resource 60 second cache
2:55 PM Ticket #169 (YouTube ikooni kuvamine õppematerjalide juures) closed by ayly
fixed: fixed in changeset [1243]
2:53 PM Changeset [1243] by ayly
dippler: fixes #169, resource subtype will be set to youtube / …
2:52 PM Changeset [1242] by ayly
tester: delete assignment from bos, when assessment is deleted
1:03 PM Ticket #171 (Õpilase kuuluvus, kursuste päring Wordpressis) created by raido
Kas õpilane saab kuuluda mitmesse organisatsiooni või ühte ainult ? …
12:55 PM Ticket #170 (Kursuse link Dipplerisse Wordpressist) created by raido
Hans millalgi arvas, et Wordpressis kursuse nimetuse peal klikates …

Feb 20, 2012:

4:42 PM Ticket #146 ("Sebra" ei tööta korrektselt) closed by ayly
fixed
4:42 PM Changeset [1241] by ayly
dippler: fixes #146, merging folders and resources for that listing, …
3:12 PM Ticket #145 (Tõlkeviga: "Lisa uus õppevahend") closed by ayly
fixed
3:11 PM Ticket #142 (Tõlkeviga) closed by ayly
fixed
3:11 PM Changeset [1240] by ayly
dippler: fixed some translations closes #142 and #145
2:34 PM Ticket #155 (Osaleja nimi peaks linkima tema kasutajaprofiilile) closed by ayly
fixed
2:34 PM Changeset [1239] by ayly
dippler: fixes #155, user name in course participants list is link to …
1:37 PM Ticket #167 (Esitatud kodutööde arvu ei kuvata korrektselt) closed by ayly
fixed
1:36 PM Changeset [1238] by ayly
fixes #167, submissions count should now be correct

Feb 17, 2012:

3:53 PM Changeset [1237] by ayly
tester: some more cleanup
11:23 AM Changeset [1236] by ayly
tester: little cleanup

Feb 16, 2012:

4:55 PM Ticket #169 (YouTube ikooni kuvamine õppematerjalide juures) created by hans
YouTube? videote puhul kuvatakse õppematerjalide loetelus YouTube?
4:51 PM Ticket #168 (Osade YouTube videote lisamisel ei lisata metaandmeid automaatselt) created by hans
Osade YouTube? videote lisamisel ei lisata metaandmeid automaatselt: …
1:02 PM Changeset [1235] by ayly
initial tester files

Feb 15, 2012:

9:19 PM Changeset [1234] by ayly
tester folders
3:18 PM Changeset [1233] by raido
Fixed portfolio page bug, getTextdomain missed () in the end, remove …
3:09 PM Changeset [1232] by raido
Folder name is now displayed on the resource page and links back to …
3:00 PM Changeset [1231] by raido
Fix some bugs with learning resources. Add creatorIsAuthor method, …
2:43 PM Changeset [1230] by raido
Forgot to remove </a>
2:39 PM Changeset [1229] by raido
Fix learning resource styling, added some padding. Add getBlogWWW_URL …
1:46 PM Changeset [1228] by gnum
Added tested directory
1:41 PM Changeset [1227] by raido
Hide Submission link for subtypes - test and offline task, add checks …
1:23 PM Changeset [1226] by raido
Assignment class now has getSubType and submissionNeeded methods
12:54 PM Changeset [1225] by raido
ActivityManager? now supports all events founded by 'grep -irn …
12:29 PM Changeset [1224] by raido
isSet check
12:29 PM Changeset [1223] by raido
isSet check
12:24 PM Changeset [1222] by raido
Added few last changes to 0.3.2 tag
12:18 PM Changeset [1221] by raido
Course status string works now too
12:11 PM Changeset [1220] by raido
Tagged version 0.3.2
12:10 PM Changeset [1219] by raido
Enrollment procedure + change version to 0.3.2
11:57 AM Changeset [1218] by raido
This folder is not needed

Feb 14, 2012:

1:32 PM Changeset [1217] by ayly
test type assignment cannot be added with dippler anymore, instead …

Feb 13, 2012:

2:20 PM Ticket #157 (Valitud kursuse nimetuse kuvamine õppija ajaveebis) closed by hans
invalid: Blogi seadistuse viga. Sulgen pileti.
2:19 PM Ticket #158 (Kursuse info kuvamine õppija ajaveebis ei tööta) closed by hans
invalid: Blogi seadistuse viga. Sulgen pileti.
2:17 PM Ticket #167 (Esitatud kodutööde arvu ei kuvata korrektselt) created by hans
Esitatud kodutööde arvu ei kuvata korrektselt. Praeguse seisuga on …

Feb 10, 2012:

10:51 AM Changeset [1216] by raido
Some data checks added

Feb 8, 2012:

4:29 PM Changeset [1215] by raido
Attendance mode is now working, same logic as Dippler just an array of …
4:05 PM Changeset [1214] by raido
New layout for participants page, made it myself, probably will …
3:43 PM Changeset [1213] by raido
Course load cheat fix, this extra coarse loading doesn't make plugin …
3:40 PM Ticket #150 (Esiletõstetud kursuse pealkiri peab töötama lingina) closed by hans
fixed: Vahepeal on see viga parandatud.
3:39 PM Ticket #136 (Mendeley profiili ei kuvata korrektselt) closed by hans
fixed: Vahepeal on see viga parandatud.
3:36 PM Ticket #166 (Kasutajanime küsimine registreerimisel) created by hans
Registreerimisel peab kasutaja sisestama kasutajanime, aga hiljem seda …
3:32 PM Changeset [1212] by raido
Fix some deprecated warnings
3:28 PM Changeset [1211] by raido
Public courses are now browseable to the public, BUT code needs cheat …
3:08 PM Changeset [1210] by raido
isPublic method in Course class
2:54 PM Changeset [1209] by raido
Do not autofill post title for submission, code is kept for future, if …
2:09 PM Changeset [1208] by raido
Add settings values sanitize callback, custom settings saved message, …
1:14 PM Ticket #163 (Konfigureerimata plugina hoiatuse kuvamine "Account Settings" lehel) closed by raido
fixed: Fixed in rev: 1207
1:14 PM Changeset [1207] by raido
Do not display not configured message on dippler settings page, ticket #163
1:02 PM Changeset [1206] by raido
Add link to participants name, takes user to participants blog
12:54 PM Changeset [1205] by raido
Fix learning resource 1970 date bug, if now date value set
12:49 PM Changeset [1204] by raido
Fix resource creator/author bug, if folder display creator if resource …
12:41 PM Ticket #164 ("Course Feed" peab olema läbiva suure algustähega) closed by raido
fixed: Fixed in rev: 1203
12:41 PM Changeset [1203] by raido
Fix ticket #164, and move Course Feed to be first in the menu
12:35 PM Ticket #165 (Link "Account Settings" lehele) closed by raido
fixed: Fixed in rev: 1202
12:17 PM Changeset [1202] by raido
Display link to settings page on the plugins page

Feb 7, 2012:

1:46 PM Changeset [1201] by ayly
fix for getting all participants answers
11:24 AM Kasutusjuhend edited by hans
(diff)
10:18 AM Changeset [1200] by gnum
Course image and title for featured course are links to the course page.
2:39 AM Ticket #165 (Link "Account Settings" lehele) created by hans
WordPress Dippler plugin aktiveerimise ja Dippler konto sisestamise …
2:11 AM Kasutusjuhend edited by hans
(diff)
2:10 AM Kasutusjuhend edited by hans
(diff)
2:09 AM Kasutusjuhend edited by hans
(diff)
2:06 AM Kasutusjuhend edited by hans
(diff)
2:02 AM submission.png attached to Kasutusjuhend by hans
1:52 AM Kasutusjuhend edited by hans
(diff)
1:50 AM Kasutusjuhend edited by hans
(diff)
1:49 AM assignments.png attached to Kasutusjuhend by hans
1:48 AM Kasutusjuhend edited by hans
(diff)
1:35 AM Ticket #164 ("Course Feed" peab olema läbiva suure algustähega) created by hans
"Course Feed" peab olema läbiva suure algustähega nagu teised kursuse …
1:34 AM Kasutusjuhend edited by hans
(diff)
1:23 AM wordpress_main_menu2.png attached to Kasutusjuhend by hans
1:22 AM Kasutusjuhend edited by hans
(diff)
1:18 AM Kasutusjuhend edited by hans
(diff)
1:17 AM wordpress_main_menu1.png attached to Kasutusjuhend by hans
1:17 AM Kasutusjuhend edited by hans
(diff)
12:43 AM Kasutusjuhend edited by hans
(diff)
12:41 AM account_settings2.png attached to Kasutusjuhend by hans
12:36 AM Kasutusjuhend edited by hans
(diff)
12:34 AM Kasutusjuhend edited by hans
(diff)
12:30 AM Ticket #163 (Konfigureerimata plugina hoiatuse kuvamine "Account Settings" lehel) created by hans
"Account Settings" lehel kuvatakse hoiatust selle kohta, et WordPress …
12:26 AM Kasutusjuhend edited by hans
(diff)
12:25 AM account_settings1.png attached to Kasutusjuhend by hans
12:19 AM Kasutusjuhend edited by hans
(diff)
12:17 AM Kasutusjuhend edited by hans
(diff)
12:16 AM configure_wp_plugin.png attached to Kasutusjuhend by hans
12:15 AM Kasutusjuhend edited by hans
(diff)
12:05 AM Kasutusjuhend edited by hans
(diff)
12:05 AM Kasutusjuhend edited by hans
(diff)
12:03 AM Kasutusjuhend edited by hans
(diff)

Feb 6, 2012:

11:58 PM Kasutusjuhend edited by hans
(diff)
11:58 PM Kasutusjuhend edited by hans
(diff)
11:53 PM Kasutusjuhend created by hans
11:52 PM WikiStart edited by hans
(diff)
3:45 PM Ticket #151 (Dippler kasutajaprofiili privaatsus õppija blogis) closed by raido
fixed: Fixed in rev: 1199
3:44 PM Changeset [1199] by raido
Fix ticket #151, only logged in users can see email, skype, msn
1:48 PM Changeset [1198] by raido
Change version version 0.3.1, possible fix for tickets #157 & #158, …
1:30 PM Ticket #161 (Õpianalüütika peitmine õppija ajaveebis) closed by raido
fixed
1:30 PM Ticket #161 (Õpianalüütika peitmine õppija ajaveebis) reopened by raido
1:29 PM Ticket #161 (Õpianalüütika peitmine õppija ajaveebis) closed by raido
fixed: Fixed in rev: 1197
1:29 PM Changeset [1197] by raido
Fix ticket #161
1:13 PM Ticket #149 ("Account settings" leht WordPressis) closed by raido
fixed
1:12 PM Changeset [1196] by raido
Fix ticket #149
1:06 PM Changeset [1195] by raido
Update course thumb image, now displayed like in ELGG
12:51 PM Changeset [1194] by raido
Display messages if portfolio page has no widgets
12:40 PM Changeset [1193] by raido
Fix activites feed & sidebar widgets position problem
9:42 AM Changeset [1192] by priit
Replaced default course image

Feb 5, 2012:

11:40 PM Ticket #57 (Links in WordPress profile do not work) closed by hans
fixed: See viga paistab parandatud.
7:25 PM Ticket #162 (Kursuste kuvamine Dippler keskkonda sisseloginud õppijale) created by hans
Üks testija saatis järgmised ekraanipildid kursuste kuvamise kohta …
7:16 PM Ticket #161 (Õpianalüütika peitmine õppija ajaveebis) created by hans
Seni kuni süsteem õpianalüütikat ei näita tuleks õpianalüütika peita …
7:13 PM Ticket #160 (Teate saatmine kasutajakonto aktsepteerimise korral) created by hans
Kui värskelt registreeritud kasutajakonto on administraatori poolt …
7:12 PM Ticket #159 (Teate saatmine aktsepteerimist vajavate kasutajate korral) created by hans
Kasutaja registreerumisel Dippler keskkonda saadetakse administraatori …
7:05 PM Ticket #158 (Kursuse info kuvamine õppija ajaveebis ei tööta) created by hans
Õppija ajaveebis ei kuvata kursuse valimise järel järgmist infot: * …
6:59 PM Ticket #157 (Valitud kursuse nimetuse kuvamine õppija ajaveebis) created by hans
Õppija ajaveebis tuleks kogu aeg kuvada valitud kursuse nimetust. …

Feb 2, 2012:

11:51 AM Changeset [1191] by gnum
BOS: Listing manager activity will be listable by anyone, but will …
11:23 AM Ticket #156 (Teacher ümbernimetamine Facilitatoriks) created by hans
Course feed lehekülje päises peaks "Teacher" asemel olema …
11:21 AM Ticket #155 (Osaleja nimi peaks linkima tema kasutajaprofiilile) created by hans
Osaleja nimi osalejate loetelus peaks linkima tema kasutajaprofiilile …
11:19 AM Ticket #154 (Õppejõu nimi peaks linkima tema kasutajaprofiilile) created by hans
Õppejõu nimi peaks linkima tema kasutajaprofiilile järgmistes …
10:50 AM Ticket #153 (Õppija postitust ei kuvata Dippler course feed lehel) created by hans
Õppija on teinud oma ajaveebis kursuse kategoorias postituse: …
10:44 AM Ticket #152 (Department nimetuse näitamine õppija ajaveebis) created by hans
Õppija WordPressis näidatakse kasutajaprofiilis osakonna nimetuse …
10:39 AM Ticket #151 (Dippler kasutajaprofiili privaatsus õppija blogis) created by hans
Hetkel näidatakse õppija WordPressis kasutajaprofiili kõiki väljasid …
10:19 AM Ticket #150 (Esiletõstetud kursuse pealkiri peab töötama lingina) created by hans
Esiletõstetud kursuse pealkiri peab töötama lingina kursuse avalehele: …

Feb 1, 2012:

11:35 AM Changeset [1190] by ayly
forward user to his courses page after login
11:28 AM Changeset [1189] by ayly
rss gadget to frontpage

Jan 31, 2012:

4:05 PM Changeset [1188] by priit
Small style fixes
2:58 PM Changeset [1187] by ayly
changes to tinymce, showing lists and resize is allowed
1:30 PM Changeset [1186] by priit
Line height fixes in some content views
1:12 PM Changeset [1185] by priit
Footer styles
10:44 AM Changeset [1184] by ayly
temporary text to footer, notifying users that this is testversion
3:28 AM Ticket #149 ("Account settings" leht WordPressis) created by hans
Account settings lehel on järgmised probleemid: * "Login name" …
1:53 AM Ticket #148 ("Kõik kursused" lehel kuvatakse ainult 10 kursust) created by hans
"Kõik kursused" lehel kuvatakse ainult 10 kursust: …
1:31 AM Ticket #147 (Teadaannete kuvamise ja toimetamise vaade ei ole WYSIWYG) created by hans
Teadaannete kuvamise ja toimetamise vaade ei ole WYSIWYG. Hetkel on …
1:08 AM Ticket #146 ("Sebra" ei tööta korrektselt) created by hans
Õppematerjalide sektsioonis võib "sebra" kaustade ja õppematerjalide …
12:22 AM Ticket #145 (Tõlkeviga: "Lisa uus õppevahend") created by hans
Tõlkeviga: "Lisa uus õppevahend" asemel peaks olema "Lisa uus õppematerjal"

Jan 30, 2012:

11:57 PM Ticket #144 (Kursuse kustutamise link "Edit Course Information" lehel) created by hans
Kui kasutajal ei ole õigust kursust kustutada, siis ei tohiks talle ka …
11:53 PM Ticket #143 (Lõppenud kursus on esilehel kui featured course) created by hans
Lõppenud kursust kuvatakse esilehel featured course alal (suur …
11:35 PM Ticket #142 (Tõlkeviga) created by hans
Tõlkeviga: "Tegevus õnnestus kõigi 4 objetiga."
12:06 PM Changeset [1183] by raido
Remove curriculum, university, institute from profile, department ID …
12:05 PM Changeset [1182] by raido
Update resource theme files
12:05 PM Changeset [1181] by raido
Update resource theme files
12:03 PM Changeset [1180] by raido
Add dictionary manager, not working, will be finished in future, when …
11:24 AM Changeset [1179] by raido
Logic change
11:21 AM Changeset [1178] by raido
Add some checks
11:10 AM Changeset [1177] by raido
Forgot to remove var_dump
11:09 AM Changeset [1176] by raido
isOverdeadline method bug fix
10:54 AM Changeset [1175] by raido
Profile works again, if blogurl is empty, it is forced to current blog …
10:46 AM Changeset [1174] by ayly
feedback script

Jan 27, 2012:

6:27 PM Ticket #141 (Dippler kasutajaks registreerumise järel kuvatav teade) created by hans
Dippler kasutajaks registreerumise järel aadressil …
4:33 PM Changeset [1173] by raido
Learning resource loading now working with new XML node learning_resource
4:31 PM Changeset [1172] by raido
Add CSS file + loading it
3:43 PM Changeset [1171] by gnum
Small fix.
3:39 PM Changeset [1170] by gnum
Changes to prfofile. Ready to work with blogurl and department. …
3:37 PM Changeset [1169] by gnum
BOS: Added blogurl and department to profile. Please note that blogurl …

Jan 26, 2012:

5:42 PM Changeset [1168] by raido
Add some hardcoded styles for now, until CSS files are made
5:35 PM Changeset [1167] by raido
Learning resource view, some helper methods for HTML, todo styling
3:31 PM Changeset [1166] by raido
Add a hack for learning resources active link css class, if browsing …
3:17 PM Changeset [1165] by raido
It's now possible to browse subfolders
3:03 PM Changeset [1164] by gnum
Dippler: messages will disappear again.
2:49 PM Changeset [1163] by priit
Content tab icons
2:46 PM Changeset [1162] by raido
Add few methods to ResourceFolder? class, LearningResources? class now …
2:36 PM Changeset [1161] by priit
System messages design
2:20 PM Changeset [1160] by ayly
Removed url from listing xml .. as it was not needed
2:18 PM Changeset [1159] by priit
Content tabs design
1:40 PM Changeset [1158] by gnum
Dippler: Changed listings to load learning_resource instead of …
1:18 PM Changeset [1157] by ayly
Changed resource xml. Resource tag is named as learning_resource, so …
12:59 PM Changeset [1156] by raido
Permalinks aware resource URL builder for navigation
12:31 PM Changeset [1155] by raido
Add two new URL rewrite patterns for resource folder and resource + 2 …
12:15 PM Changeset [1154] by raido
Some table layout changes, use gettext methods for table head and …
12:06 PM Changeset [1153] by raido
Root folder view on learning resources page, resources cannot be …

Jan 25, 2012:

4:32 PM Changeset [1152] by raido
Subfolder / resourceFolder loading works
4:15 PM Changeset [1151] by raido
Resource loading working, LOAD_RESOURCE, getTags method and DipplerTag?
3:30 PM Changeset [1150] by gnum
Fix for user search.
2:49 PM Changeset [1149] by raido
LearingResource? rootFolder loading done, resource class added and …
1:51 PM Changeset [1148] by priit
Table headings position fix
1:45 PM Changeset [1147] by priit
Main content width fix
1:22 PM Changeset [1146] by priit
Deleted empty lines
1:20 PM Changeset [1145] by priit
Fixed .extrawide_box width

Jan 23, 2012:

4:14 PM Changeset [1144] by priit
Top bar fixes
4:02 PM Changeset [1143] by priit
home_tab_title style
3:48 PM Changeset [1142] by priit
Small topbar & login page style fixes
3:30 PM Changeset [1141] by priit
Added static content to home widgets for demo purposes
3:08 PM Changeset [1140] by ayly
changes to login box, using placeholder text
3:03 PM Changeset [1139] by priit
Login box style
12:50 PM Changeset [1138] by ayly
login box css and js
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.