Opened 5 years ago

Closed 5 years ago

#100 closed defect (fixed)

Kasutajaprofiili toimetamise vormi muutmine

Reported by: hans Owned by: gnum
Priority: major Milestone: 5. põhjakonn
Component: Dippler Version: 0.2.0
Keywords: Cc:

Description (last modified by hans)

Muuta kasutajaprofiili vastavalt lisatud prototüübile:

 • Foto suurus on 128x128 px
 • Department sisaldab täpselt sama osakondade loetelu, mis on kursuse juures Provider all.
 • Study Group ilmub nähtavale siis, kui Department on valitud ning sisaldab vastava osakonna õpperühmi.
 • Õpperühma valik ei ole kohustuslik, sest näiteks külalistudengid ei kuulu ühtegi konkreetsesse õpperühma.
 • Erinevalt teistest vormidest ei kuvata kasutajale kustutamise linki, sest ta ei saa ise oma kasutajakontot kustutada.

Kasutajaliidese kuvamisvaates on pealkirjaks kasutaja nimi.

Lisaks on vajalik õpperühmade haldamise kasutajaliides Dippler administraatorile.

Lahtised küsimused:

 • Kas kasutaja peaks saama iga hetk oma nime ja e-maili muuta?
 • Kus toimub kasutaja parooli vahetamine? Kas lisame selle ka profiili või tuleb eraldi settingute leht?

HTML koodi näide:

<h2>Edit My Profile</h2>

<form action="">
	<table>
		<tr>
			<td class="form_label">&nbsp;</td>
			<td><img src="hans_128x128.jpg" alt="Hans Põldoja" /></td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="form_label"><label>First Name</label></td>
			<td><input type="text" value="Hans" class="input_text_medium" /></td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="form_label"><label>Last Name</label></td>
			<td><input type="text" value="Põldoja" class="input_text_medium" /></td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="form_label"><label>E-mail</label></td>
			<td><input type="text" value="hans.poldoja@tlu.ee" class="input_text_medium" /></td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="form_label"><label>Dippler Blog</label></td>
			<td><a href="http://htk.tlu.ee/wordpress/hans/">http://htk.tlu.ee/wordpress/hans/</a></td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="form_label"><label>Biographical Info</label></td>
			<td><textarea rows="4" cols="80" class="textarea_small">Tallinna Ülikooli Haridustehnoloogia Keskuse teadur ja Aalto Ülikooli Meedialabori doktorant.</textarea></td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="form_label"><label>Department</label></td>
			<td>
			<select class="select_long">
				<option>Ajaloo Instituut</option>
				<option>Eesti Demograafia Instituut</option>
				<option>Eesti Humanitaarinstituut</option>
				<option>Eesti Keele ja Kultuuri Instituut</option>
				<option>Eesti Tuleviku-uuringute Instituut</option>
				<option>Germaani-Romaani Keelte ja Kultuuride Instituut</option>
				<option selected="selected">Informaatika Instituut</option>
				<option>Infoteaduste Instituut</option>
				<option>Kasvatusteaduste Instituut</option>
				<option>Kommunikatsiooni Instituut</option>
				<option>Kunstide Instituut</option>
				<option>Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut</option>
				<option>Psühholoogia Instituut</option>
				<option>Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut</option>
				<option>Riigiteaduste Instituut</option>
				<option>Slaavi Keelte ja Kultuuride Instituut</option>
				<option>Sotsiaaltöö Instituut</option>
				<option>Terviseteaduste ja Spordi Instituut</option>
				<option>Ökoloogia Instituut</option>
				<option>Balti Filmi- ja Meediakool</option>
				<option>Haapsalu Kolledž</option>
				<option>Katariina Kolledž</option>
				<option>Rakvere Kolledž</option>
				<option>Õigusakadeemia</option>
			</select>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="form_label"><label>Study Group</label></td>
			<td>
			<select class="select_medium">
				<option>Choose your study group</option>
				<option>IFHTM-1</option>
				<option>IFHTM-2</option>
				<option>IFIFB-1</option>
				<option>IFIFB-2</option>
				<option>IFIFB-3</option>
				<option>IFIMM-1</option>
				<option>IFIMM-2</option>
				<option>IFIOM-1</option>
				<option>IFIOM-2</option>
				<option>IFITD-1</option>
				<option>IFITD-2</option>
				<option>IFITM-1</option>
				<option>IFITM-2</option>
			</select>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="form_label"><label>Website</label></td>
			<td><input type="text" value="http://www.hanspoldoja.net/" class="input_text_long" /></td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="form_label"><label>Twitter Account</label></td>
			<td><input type="text" value="hanspoldoja" class="input_text_medium" /></td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="form_label"><label>Delicious Account</label></td>
			<td><input type="text" value="hanspoldoja" class="input_text_medium" /></td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="form_label"><label>Mendeley Profile</label></td>
			<td><input type="text" value="http://www.mendeley.com/profiles/hans-poldoja/" class="input_text_long" /></td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="form_label"><label>Skype</label></td>
			<td><input type="text" value="hanspoldoja" class="input_text_medium" /></td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="form_label"><label>Windows Live Messenger</label></td>
			<td><input type="text" value="kasutajanimi@hotmail.com" class="input_text_medium" /></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>
			<input type="submit" value="Save" /><input type="reset" value="Cancel" />
			</td>
		</tr>
	</table>
</form>

Attachments (1)

edit_my_profile.png (96.6 KB) - added by hans 5 years ago.

Download all attachments as: .zip

Change History (6)

Changed 5 years ago by hans

comment:1 Changed 5 years ago by hans

 • Description modified (diff)

comment:2 Changed 5 years ago by hans

 • Description modified (diff)

comment:3 Changed 5 years ago by hans

 • Component changed from BOS to Dippler
 • Description modified (diff)

comment:4 Changed 5 years ago by gnum

 • Owner changed from somebody to gnum
 • Status changed from new to assigned

comment:5 Changed 5 years ago by gnum

 • Resolution set to fixed
 • Status changed from assigned to closed

Everything is working except "Study Group", at it is not there - if/when needed a create a new ticket.

Note: See TracTickets for help on using tickets.